I 2016 ble det lagt opp en helt ny løpstrase hvor hele løypa er plassert på vakre Karljohansvern/Hortenskogen i en 5km sløyfe – som for 10km løpes to ganger med passering Arena på Sahara. 2,7km kutter nordsvingen på 5km løypa og går rett i mål etter å ha løpt over Vollen. Se kartene under for detaljer.

Underlaget er 1/4 asfalt og 3/4 sti.

 2016b-5-km                                              2016b-2-7-km

Klasser

2.7 KM Trim, Start 14:00-14:30 
Gutter               Jenter
 
6+ TRIM (Åpen, uten tid).

2.7 KM, Start 14:00-14:30
Gutter               Jenter

G11-12 år         J11-12 år
G13-15 + år         J13-15 + år
.

5 KM, Start 14:00-14:30
Menn                  Kvinner

M-16 år              K-16 år
M17-29 år          K17-29 år
M30-39 år          K30-39 år
M40-49 år          K40-49 år
M50-54 år          K50-54 år
M55-59 år          K55-59 år
M60-64 år          K60-64 år
M65-69 år          K65-69 år
M70-74 år          K70-74 år
M75-79 år          K75-79 år
M80-84 år          K80-84 år
M85- år              K85- år

10 KM, Start 15:00-15:30    
Menn                  Kvinner

M-16 år              K-16 år
M17-29 år          K17-29 år
M30-39 år          K30-39 år
M40-49 år          K40-49 år
M50-54 år          K50-54 år
M55-59 år          K55-59 år
M60-64 år          K60-64 år
M65-69 år          K65-69 år
M70-74 år          K70-74 år
M75-79 år          K75-79 år
M80-84 år          K80-84 år
M85- år              K85- år