Ideen til Kanaljoggen kom fra orienteringsløperen Arne Grøttås på begynnelsen av 80-tallet. Han mente at Horten burde ha en mosjonsløp i likhet med det mange andre byer hadde på den tid da joggebølgen var på topp. Han la frem ideen til navn, løypetrasser og logoen som brukes den dag i dag.

OK Horten og Horten IF tok utfrodringen og høsten 1984 møttes klubbene og la planene for ”Kanaljoggen”. Arbeidet ble ledet av Arthur Benserud og Gunnar Kaardahl fra Horten Idrettsforening og Ole Jan Aasen og Håkon Skjauff fra orienteringsklubben. Disse utgjorde i en årrekke stammen i arrangementet.

Allerede i 1985 var det 400 deletakere i en løype som gikk fra Lystlunden videre til Apenes før løypa snudde mot Roklubben, Hortensskogen og tilbake til Lystlunden.

I klubbene var det skepsis til arrangementet, men når overskuddet allerede førtse år ga hver av klubbene kr 8.000 stilnet skurringen.

Deltagelsen har variert sterkt med en topp på noe over 500 startende til bunn i 1996 med 196. De siste årene har deltakerantallet steget jevnt og trutt steget og var i 2012 på ca. 375.

Løypa har i hovedsak hatt fire traser. De første årene gikk løypa helt til Apenes, deretter ble den komprimert til sløyfer a 5 og 10 km på Karjohansvern og i Hortenskogen via en fast 2,5 km sløyfer til dagens løype som benytter seg av hele vakre Karjohansvern og Hortenskogen.

Kanaljoggen_1987

HK-1987: (f.v.)Håkon Skjauff, Ole Jan Aasen, Lisbeth Espeland, Gaute Bjørnøy, Arthur Benserud og Gunnar Kaardahl